Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
23-05-2018 12:06 Brak

Nowy chromatograf cieczowy z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)


W dniu 18.05.2018 r. w Laboratorium WIOŚ w Olsztynie, Pracownia w Giżycku został zainstalowany chromatograf cieczowy z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS). Chromatograf został zakupiony przez GIOŚ w ramach projektu „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarowej i ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej”.
Za pomocą chromatografu badane będą m. in. nowe substancje priorytetowe w wodach powierzchniowych: aklonifen (pestycyd), bifenoks (herbicyd), cybutryna, terbutryna (inhibitory fotosyntezy), dichlorfos (insektycyd), chinoksyfen (fungicyd).