Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
13-12-2017 09:51 Brak

Wycieczka uczniów Techniku Chemicznego


Dnia 13 grudnia 2017 Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie gościło wycieczkę uczniów IV klasy Technikum Chemicznego przy Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie. Grupa licząca 28 osób zapoznała się z ogólną działalnością WIOŚ, funkcjonowaniem Laboratorium, a także zapoznała się z technikami chromatograficznymi. Zostały omówione zagadnienia związane z przygotowaniem próbek na potrzeby chromatografii gazowej oraz została przeprowadzona prezentacja ekstrakcji ciecz-ciecz. Uczniowie obserwowali pracę chromatografu jonowego, gazowego, gazowego z przystawką purge&trap do lotnych związków, a także chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem masowym podczas analiz wzorców. Poznali metody badawcze i sposób przeprowadzania analizy próbek ślepych, materiałów odniesienia oraz próbek rzeczywistych.