Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Wykaz instalacji IPPC w województwie Warmińsko-Mazurskim

Liczba instalacji, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWykaz instalacji IPPC w Warmińsko - Mazurskim na dzień 31.12.2017r.