Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

WIOŚ-I.7024.6.8.2017 z dnia 10.03.2017

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie rozpatrzył petycję Mieszkańców wsi  Rybno, dotyczącą  zasad użytkowania Parku Krajobrazowego  przez gospodarstwo rolne.

Poniżej skan odpowiedzi udzielonej Sołtysowi Wsi Rybno- z uwagi na brak adresu korespondencyjnego we wniesionej petycji oraz przekazanie sprawy  Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska oraz  Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja mieszkańców

Zapoczątkowuje pobieranie plikuSołtys wsi Rybno

Zapoczątkowuje pobieranie plikuprzekazanie RDOŚ

Zapoczątkowuje pobieranie plikuprzekazanie Weterynaria

 

 

 

WIOŚ-I.703.10.1.2016 z dnia 22.09.2016 w sprawie powstania fermy brojlerów w. Krupoliny

2016-09-23

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie rozpatrzył petycję Mieszkańców wsi Krupoliny, dotyczącą powstania fermy brojlerów w ww. miejscowości.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja

Poniżej skan odpowiedzi udzielonej Sołtysowi Krupolin - z uwagi na brak adresu korespondencyjnego we wniesionej petycji oraz przekazanie sprawy do Burmistrza m. Barczewa zgodnie z posiadanymi kompetencjami

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedź