Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Konkurs im. prof. Janiny Wengris

Do 31. marca trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do V edycji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.

Prof. Janina Wengris była znakomitym entomologiem i autorką wielu publikacji naukowych. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej uhonorowana została Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką "Zasłużony dla Warmii i Mazur" i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jej imieniem nazwano Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar działania obejmuje teren województwa, jak również osoby fizyczne. Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Regulamin konkursu i wzór zgłoszenia można pobrać ze strony:
http://www.warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Ochrony_Srodowiska/wengris_konkurs/regulamin-wengris.doc