Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Realizacja Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

 

Koszt kwalifikowalny zadania: 369 795,56 zł

Kwota oraz forma dofinansowania: Dotacja dla Państwowych Jednostek Budżetowych w wysokości 300 000,00 zł

 

Opis zadania:

Dofinansowanie badań prowadzonych w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 roku oraz prezentacja wyników badań prowadzonych w 2016 roku.

Zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup, między innymi :

1)Środków inwestycyjnych, w tym zakupu sprzętu laboratoryjnego

2)usług - konserwacji i wzorcowań urządzeń stosowanych w pomiarach i badaniach, napraw i przeglądów okresowych sprzętu laboratoryjnego

3)sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do obsługi urządzeń i aparatury pomiarowej, sporządzania ocen, analiz lub raportów

4)materiałów eksploatacyjnych, materiałów wzorcowych i odniesienia, odczynników chemicznych, gazów

Dofinansowanie zadania objęło przygotowanie materiałów i publikację "Raportu o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku"

Sprawozdanie