Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Zakres badań Laboratorium

Zakres badań wykonywanych

  • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań fizyko-chemicznych wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków oraz gleb
  • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań biologicznych wód
  • pomiary poziomu hałasu,
  • pomiary gazu składowiskowego
  • pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
  • pomiary natężenia pola elektromagnetycznego.

Szczegółowe przedstawienie zakresu wykonywanych badań w dokumentach poniżej.

Laboratorium dysponuje warunkami technicznymi, które stwarzają możliwość rozszerzenia/zmiany zakresu badań w celu zaspokojenia oczekiwań klientów, spełniania wymagań prawnych dotyczących zadań statutowych Laboratorium oraz zapewniania jakości danych wykorzystywanych do oceny stanu środowiska.

udokumentowane metody badań

  • polskie i międzynarodowe normy,
  • metody opublikowane w obowiązujących aktach prawnych,
  • metody opublikowane przez producenta wyposażenia lub renomowane organizacje techniczne,
  • procedury badawcze własne.

 

zakres badań akredytowanych

Zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 805, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), przedstawiono w poniższych dokumentach, i oznaczono symbolem "Q" w kolumnie "Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze*)"